> > > > > aurora-bossa-nova

Arjan Hut - Aurora Bossa Nova

Het boek Aurora Bossa Nova van de auteur Arjan Hut is 1 maal gevonden, 1 maal nieuw en 0 maal tweedehands. "Aurora Bossa Nova" is nieuw te koop vanaf € 15,00 bij Bol.com.

Nieuw (1) vanaf € 15,00 bij Bol.com Toon 1 nieuw boek


Omschrijving boek
Abdelkader Benali spriek yn de Martinitsjerke oer de poezy fan Brodsky en fan Tsjêbbe Hettinga en hy kaam ta de folgjende konklúzje: "Gedichten brengen een beetje licht. Meer hoeft poezie niet te doen." Yn de gedichten yn Aurora Bossa Nova wurdt net sasear socht om it ljocht, mar dochs wurdt it hjir en dêr fûn. Mar is it ljocht of is it skyn? De lêzer wurdt in weach dy't yn tûzen drippen te lider spat en in voyeur dy't in widdo en har hûn besjocht fan achter in gerdyn of in bern dat wachtet op in simmer dy't yn hotpants oer it trotwaar dûnset. En krekt as alles klear liket om te bliuwen sa't it is, falt alles wer útelkoar. In soartemint fan titelgedicht is Aurora, oer twa minsken dy't inoar fine op in bankje oan in kanaal. In lyts fers, mar dochs past it hiele universum der yn. Yn de fjirde bondel fan Arjan Hut binne de gedichten noch altyd dreamerich, is de taal boartlik, en wurde ideeën útwurke yn in ferskaat oan foarmen. De fersen binne binne tagonkliker as earder, mar net minder poetysk. In lêzer beskreau it op Facebook as: 'De nacht yngean om it ljocht te sjen.' Hjirûnder noch inkele reaksjes op de bondel: "Hjir krij ik it waarm fan!" (Sjoerd IJbema, oer it gedicht 'Hotpants') "As je mar ien Frysk boek keapje dit jier, of oare jier. Lit it dan de bondel fan Arjan Hut wêze. Wat in pracht! Tige oan te rieden oan eltsenien mei in hertslach." (Jacco de Boer) "Wa't him/harsels dit jier noch wat bysûnders kado dwaan wol, dy tip ik de nije dichtbondel fan Arjan Hut. Leit krekt yn 'e winkel. Wûnderlik moaie bondel.It measte út dizze bondel is in lust om te lêzen." (Syds Wiersma) Frysk, paperback, 76 siden


Gevonden bookcovers


De auteur van dit boek
Arjan Hut


Profiel van Arjan Hut
Nieuw
We hebben 1 nieuw boek gevonden
Aurora Bossa Nova

Type: Paperback
ISBN: 9789492176448
Levertijd: Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Aanbieder:
€ 15,00


Andere populaire boeken van Arjan Hut
We hebben meer boeken van de Auteur gevonden. Hieronder ziet u de 3 boeken waar het meeste aanbod van is.
Nachtswimmers.

ISBN: 9056150839


Bekijk boek

Nieuw (0)
Tweedehands (1)
€ 7,00