> > > > > tekst-commentaar-burgerlijke-rechtsvordering

Tekst & Commentaar - Burgerlijke Rechtsvordering

Het boek Tekst & Commentaar - Burgerlijke Rechtsvordering is 3 maal gevonden, 1 maal nieuw en 2 maal tweedehands. "Tekst & Commentaar - Burgerlijke Rechtsvordering" is nieuw te koop vanaf € 439,95 bij Bol.com. "Tekst & Commentaar - Burgerlijke Rechtsvordering" is tweedehands te koop vanaf € 29,55 bij Bol.com.

Nieuw (1) vanaf € 439,95 bij Bol.com Toon 1 nieuw boek
Tweedehands (2) vanaf € 29,55 bij Bol.com Toon 2 tweedehands boeken
Bent u de schrijver van dit boek of weet u iets over deze auteur?

Omero.nl is druk bezig om informatie over auteurs toe te voegen. Neem contact met ons op via support@omero.nl om een auteursprofiel aan te maken met een foto, biografie, website adres en sociale media links.

Andere auteurs

We hebben Tekst & Commentaar - Burgerlijke Rechtsvordering ook gevonden geschreven door andere auteurs:

Tekst & Commentaar - Burgerlijke Rechtsvordering

Nieuw
We hebben 1 nieuw boek gevonden
Tekst & Commentaar - Burgerlijke Rechtsvordering

Type: Hardcover
ISBN: 9789013166255
Levertijd: 5

Aanbieder:
€ 439,95
Tweedehands
We hebben 2 tweedehands advertenties gevonden
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013117103
   
Soort boek
Hardcover


Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering bevat een artikelsgewijs commentaar op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede op de bevoegdheidsbepalingen van de EEX-Verordening (betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken). Bovendien is aandacht besteed aan de op 12 december 2012 door het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie aangenomen - gewijzigde of herschikte - EEX-Verordening (nr. 1215/2012, PbEU 2012 L 351/1), die van toepassing zal zijn op rechtsvorderingen die zijn ingesteld, authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen, op of na 10 januari 2015. De tekst van deze Herschikte EEX-Verordening is onbecommentarieerd opgenomen. Het commentaar is afgesloten op 1 januari 2014. Ca. dertig belangrijke teksten voor de hedendaagse procespraktijk (o.a. de Wet op de rechterlijke organisatie, een groot aantal rolreglementen, de Herziene EG-Betekeningsverordening, EEX, EVEX, EET, EEB, EG-Verordening schamele vorderingen met bijbehorende Uitvoeringswet, bewijs- en betekeningsverdragen) completeren de uitgave.
Prijs
€ 29,55
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013134278
   
Soort boek
Hardcover


Deze 7e druk van Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering is de eerste én enige met zowel commentaar op de volledige #KEI-wetgeving# als op alle bijbehorende artikelteksten. Want alleen zo krijgt u deskundig inzicht in alle wetswijzigingen die KEI met zich meebrengt. Het maakt dit deel onmisbaar voor iedere jurist die zich bezighoudt met het burgerlijk procesrecht. De artikelen die geraakt worden door #KEI# hebben steeds een onderdeel #Komend recht# waarbij de belangrijkste wijziging(en) ten gevolge van de KEI-wetgeving uiteengezet worden. Verder is o.a. de modernisering van het arbitragerecht, dat een substantiële bewerking van Boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering te weeg heeft gebracht, meegenomen. Ook heeft de Wet verbetering van de Vormerkung geleid tot aanpassing van artikel 475 en de introductie van 507b. Daarnaast is het gebruiksgemak van deze uitgave vergroot door -voor zover aan de orde - aan het slot van het commentaar de wettekst op te nemen zoals die, naar verwachting, zal luiden nadat de wetsvoorstellen inzake KEI door de Eerste Kamer zijn aangenomen. Daarbij is uitgegaan van de tekst, zoals die aan de Eerste Kamer ter goedkeuring is voorgelegd. Uiteraard treft u ook de bij #KEI# nieuw in te voegen artikelen aan, zodat u nu al voorbereid bent op wat er gaat komen! Kortom, met deze zevende druk bent u compleet en helemaal up-to-date!
Prijs
€ 51,65
Bekijk boek