> > > > > tekst-commentaar-huurrecht

Tekst & Commentaar Huurrecht

Het boek Tekst & Commentaar Huurrecht is 7 maal gevonden, 2 maal nieuw en 5 maal tweedehands. "Tekst & Commentaar Huurrecht" is nieuw te koop vanaf € 140,00 bij Bol.com. "Tekst & Commentaar Huurrecht" is tweedehands te koop vanaf € 24,50 bij Bol.com.

Nieuw (2) vanaf € 140,00 bij Bol.com Toon 2 nieuwe boeken
Tweedehands (5) vanaf € 24,50 bij Bol.com Toon 5 tweedehands boeken
Bent u de schrijver van dit boek of weet u iets over deze auteur?

Omero.nl is druk bezig om informatie over auteurs toe te voegen. Neem contact met ons op via support@omero.nl om een auteursprofiel aan te maken met een foto, biografie, website adres en sociale media links.
Nieuw
We hebben 2 nieuwe boeken gevonden
Tekst & Commentaar - Huurrecht

Type: Hardcover
ISBN: 9789013155860
Levertijd: 2

Aanbieder:
€ 140,00
Tekst & Commentaar - Huurrecht

Type: Hardcover
ISBN: 9789013166439
Levertijd: 5

Aanbieder:
€ 149,00
Tweedehands
We hebben 5 tweedehands advertenties gevonden
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013121070
   
Soort boek
Hardcover


Tekst en Commentaar Huurrecht geeft een artikelsgewijs overzicht van en commentaar op het in het BW vastgelegde huurrecht en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. In deze nieuwe editie zijn rechtspraak en wetswijzigingen tot 1 juni 2014 verwerkt.<br />De nadruk ligt op rechtspraak van de Hoge Raad, maar ook de lijn van Europese en de Nederlandse feitenrechters (rechtbank/hof) wordt waar relevant vermeld. Bespreking van het 'oude' recht en de overgangsbepalingen is in deze editie vervallen, nu meer dan tien jaar zijn verstreken na de invoering van het 'nieuwe' huurrecht. De bepalingen zelf zijn nog wel als bijlage opgenomen.
Prijs
€ 24,50
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013028294
   
Soort boek
Hardcover


Tekst & Commentaar Huurrecht geeft een artikelsgewijs commentaar op de per 1 augustus 2003 in werking getreden nieuwe titel 4 van Boek 7 BW. Aangezien de nieuwe bepalingen inhoudelijk voor een belangrijk deel aansluiten bij het voorheen geldende recht (dat gedeeltelijk in Boek 7A BW, gedeeltelijk in de Huurprijzenwet woonruimte en voor een klein deel in de Huurwet was opgenomen), verwijst het commentaar steeds naar de bronnen die voor het oude recht van belang waren. De lezer vindt de teksten en bronnen die voor de uitleg van de thans geldende regels bepalend zijn, waar nodig met "doorverwijzing" naar meer uitgebreide vindplaatsen. Aanverwante relevante regelgeving is zonder commentaar opgenomen. Tekst & Commentaar Huurrecht maakt het iedereen, die met de praktijk van het huurrecht te maken heeft, mogelijk zich snel op het (nieuwe) recht te oriënteren.
Prijs
€ 24,95
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013073065
   
Soort boek
Hardcover


Tekst & Commentaar Huurrecht geeft een artikelsgewijs overzicht van en commentaar op het in het BW vastgelegde huurrecht en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. Aangezien deze bepalingen voor een belangrijk deel aansluiten bij het voorheen geldende recht, verwijst het commentaar steeds naar de bronnen die voor het oude recht van belang waren.<br /><br />De lezer vindt de teksten en bronnen die voor de uitleg van de thans geldende regels bepalend zijn, waar nodig met "doorverwijzing" naar meer uitgebreide vindplaatsen. Aanverwante relevante regelgeving is zonder commentaar opgenomen.<br /><br /> Tekst & Commentaar Huurrecht maakt het iedereen, die met de praktijk van het huurrecht te maken heeft, mogelijk zich snel op het geldend recht te oriënteren. Tekst en commentaar zijn in deze editie bijgewerkt tot en met 1 oktober 2010.
Prijs
€ 49,99
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013134230
   
Soort boek
Hardcover


Met deze zevende druk van Tekst & Commentaar Huurrecht bent u weer verzekerd van alle belangrijke en actuele wetgeving op dit terrein. De auteurs, specialisten op het gebied van het huurrecht, hebben deze editie bijgewerkt tot en met 1 juli 2016. Vernoemenswaardige aanpassingen: #In de afgelopen jaren zijn in het woonruimterecht met enige regelmaat wetswijzigingen ingevoerd. In de eerste plaats op het gebied van de gedetailleerde huurprijswetgeving, hetgeen de toegankelijkheid daarvan niet ten goede komt. #Verder is per 1 juli 2016 de Wet Doorstroming Huurmarkt 2016 gedeeltelijk van kracht geworden, die in deze editie van commentaar is voorzien (zie art. 274 aant. 13). In dit onderdeel van deze wet (de huurprijsbepalingen treden pas per 1 januari 2017 in werking) worden onder meer kortdurende huurovereenkomsten mogelijk gemaakt en wordt de opzeggingsbescherming van bepaalde categorieën huurders als jongeren, gehandicapten en grote gezinnen beperkt (art. 274a-f), enigszins vergelijkbaar met de campuscontracten van studenten. #In de rechtspraak zijn in de afgelopen jaren ontwikkelingen te zien op het gebied van renovatie en boetebedingen, die ook in deze editie aan de orde komen. Kortom, deze nieuwe editie voorziet u als gebruiker wederom van alle relevante huurrechtelijke teksten in een gemakkelijk hanteerbaar formaat.
Prijs
€ 59,95
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013147117
   
Soort boek
Hardcover


Deze uitgave biedt een artikelsgewijs overzicht van de wetgeving en de jurisprudentie op het gebied van het huurrecht, voorzien van verhelderend commentaar. Deze achtste druk is geheel geactualiseerd (t/m 1 juli 2018) en het commentaar is op vele fronten uitgebreid en aangescherpt naar de huidige stand van zaken in het huurrecht. Het Nederlandse huurrecht blijft volop in beweging. De achtste druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Huurrecht helpt u de actuele stand van zaken scherp in het vizier te houden. U vindt in deze vernieuwde uitgave een artikelsgewijs commentaar op de wetgeving, inclusief de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van het huurrecht. Het commentaar volgens de vertrouwde Tekst <(>&<)> Commentaar- formule biedt u op beknopte wijze nadere uitleg. Helder per artikel en met verwijzingen naar wetsgeschiedenis en rechtspraak. De nieuwe druk is op veel onderdelen grondig bijgewerkt, waarbij ook het commentaar op diverse fronten is vernieuwd. Zo is het commentaar op de algemene bepalingen van de artikelen 7:201- 7:231 BW grotendeels herzien, waaronder het commentaar op de gebrekenregeling. De huurprijsbepalingen voor woonruimte krijgen de aandacht, met een veel uitgebreider commentaar op de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Tevens is er aandacht voor de regeling van de energieprestatievergoeding en de aanstaande invoering van de Wet tot wijziging van de UHW. Deze wet brengt een verdere modernisering van de huurcommissie en de introductie van een verhuurderbijdrage ter bekostiging van de huurcommissie met zich mee. De achtste druk schetst de actuele stand van zaken in rechtspraak en wetgeving tot en met 1 juli 2018 alsmede de bovengenoemde wijzigingen van de UHW, die naar verwachting per 1 januari 2019 ingaan.
Prijs
€ 94,30
Bekijk boek