> > > > > tekst-commentaar-insolventierecht

Tekst & Commentaar Insolventierecht

Het boek Tekst & Commentaar Insolventierecht is 3 maal gevonden, 1 maal nieuw en 2 maal tweedehands. "Tekst & Commentaar Insolventierecht" is nieuw te koop vanaf € 262,00 bij Bol.com. "Tekst & Commentaar Insolventierecht" is tweedehands te koop vanaf € 27,25 bij Bol.com.

Nieuw (1) vanaf € 262,00 bij Bol.com Toon 1 nieuw boek
Tweedehands (2) vanaf € 27,25 bij Bol.com Toon 2 tweedehands boeken
Bent u de schrijver van dit boek of weet u iets over deze auteur?

Omero.nl is druk bezig om informatie over auteurs toe te voegen. Neem contact met ons op via support@omero.nl om een auteursprofiel aan te maken met een foto, biografie, website adres en sociale media links.

Andere auteurs

We hebben Tekst & Commentaar Insolventierecht ook gevonden geschreven door andere auteurs:

Tekst & Commentaar Insolventierecht
Nvt
Tekst & Commentaar - Insolventierecht

Nieuw
We hebben 1 nieuw boek gevonden
Tekst & Commentaar Insolventierecht

Type: Hardcover
ISBN: 9789013166453

Aanbieder:
€ 262,00
Tweedehands
We hebben 2 tweedehands advertenties gevonden
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013134599
   
Soort boek
Hardcover


Alle wetswijzigingen in het insolventierecht van de afgelopen jaren plus de belangrijkste jurisprudentie vindt u - bijgewerkt tot en met 1 juli 2016 - in de nieuwe 10e druk van Tekst & Commentaar Insolventierecht. Met uiteraard aandacht voor het wetgevingsprogramma #Herijking Faillissementsrecht# en met zoals altijd glashelder en compact commentaar per wetsartikel. Houdt u zich bezig met zaken op het gebied van het insolventierecht? Verzekert u zich dan van alle essentiële informatie voor uw dagelijkse praktijk met de tiende druk van Tekst & Commentaar Insolventierecht. Met de herziene druk van Tekst & Commentaar Insolventierecht ontvangt u niet alleen de belangrijkste wet- en regelgeving op dit terrein, maar uiteraard ook de alom geroemde heldere en compacte commentaren op ruim 650 artikelen voor een goed begrip van de materie. De auteurs, topjuristen uit zowel de wetenschap als de praktijk, behandelen onder meer: · de Faillissementswet · het Burgerlijk Wetboek Boek 2 (alleen de relevante bepalingen) · het Wetboek van Strafrecht (alleen de relevante bepalingen) · de Verordening (EG) nr. 1346/2000 over insolventieprocedures Naast de hierboven genoemde regelingen zijn nog overige relevante regelingen zonder commentaar opgenomen in de bijlagen #Algemeen#, #Faillissement en surseance#, #Schuldsanering natuurlijke personen# en #Europees recht#. Alle belangrijke ontwikkelingen sinds de negende druk (wetgeving en jurisprudentie) zijn uiteraard verwerkt in het commentaar. Denk bij wetgeving onder meer aan het wetgevingsprogramma #Herijking Faillissementsrecht#. Het commentaar is geschreven naar de situatie van 1 juli 2016. Van enkele belangrijke, recentere wetgeving én jurisprudentie is waar nodig melding gemaakt. Al met al een onmisbare nieuwe druk voor elke jurist die op het terrein van het insolventierecht actief is.
Prijs
€ 27,25
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013121094
   
Soort boek
Hardcover


Tekst & Commentaar Insolventierecht biedt een eerste oriëntatie op de betekenis van de Faillissementswet. De uitgave bevat een artikelsgewijs commentaar op de Faillissementswet, op de Insolventieverordening en op enige insolventiegerelateerde bepalingen van (civielrechtelijke respectievelijk strafrechtelijke) aansprakelijkheid (art. 2:50a BW (voor de vereniging), art. 2:138 BW en 2:139 BW (voor de N.V.), art. 2:248 BW en 2:259 BW (voor de B.V.), art. 2:303a BW (voor de stichting) respectievelijk art. 340-349quater Sr (bankbreuk)).<br />Verder zijn onbecommentarieerd weergegeven een twintigtal voorschriften terzake uitvoering van wetsartikelen, besluiten, formulieren en modellen, alsmede de Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling en de Recofa-Richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen.<br />Bovendien zijn de bijlagen in de onderverdeling Algemeen, Faillissement en surseance, Schuldsanering natuurlijke personen en Europees recht geordend geplaatst en geheel geactualiseerd. Zo zijn onder meer opgenomen de procesreglementen rechtbanken en gerechtshoven, een nieuwe Mandaatregeling Dienst Justis 2013, de Erkenningsprocedure bewindvoerdersorganisaties Wsnp II en het Reglement register bewindvoerders Wsnp II.<br />Deze editie is gebaseerd op de stand van de wetgeving per 1 juli 2014, zij het dat in uitzonderingsgevallen met nadien opgetreden veranderingen rekening is gehouden.<br />
Prijs
€ 48,95
Bekijk boek