> > > > > tekst-commentaar-milieurecht

Tekst & Commentaar Milieurecht

Het boek Tekst & Commentaar Milieurecht is 2 maal gevonden, 0 maal nieuw en 2 maal tweedehands. "Tekst & Commentaar Milieurecht" is tweedehands te koop vanaf € 21,50 bij Bol.com.

Tweedehands (2) vanaf € 21,50 bij Bol.com Toon 2 tweedehands boeken
Bent u de schrijver van dit boek of weet u iets over deze auteur?

Omero.nl is druk bezig om informatie over auteurs toe te voegen. Neem contact met ons op via support@omero.nl om een auteursprofiel aan te maken met een foto, biografie, website adres en sociale media links.

Andere auteurs

We hebben Tekst & Commentaar Milieurecht ook gevonden geschreven door andere auteurs:

Tekst & Commentaar Milieurecht
Tekst & Commentaar Milieurecht

Tweedehands
We hebben 2 tweedehands advertenties gevonden
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013021493
   
Soort boek
Hardcover


In deze tweede druk in de serie Tekst & Commentaar is opgenomen een artikelsgewijs commentaar op de Wet Milieubeheer, het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Wm, het Besluit MER 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de Wet bodembescherming. Ieder artikel bevat een korte toelichting. Deze bevat juist voldoende informatie om de strekking/betekenis van het artikel te kunnen doorgronden. In het commentaar wordt verwezen naar de parlementaire geschiedenis en jurisprudentie. Het register en de heldere kopjes maken de uitgave zeer toegankelijk. De tekst van de uitgave is afgesloten per 30 juni 2006.
Prijs
€ 21,50
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013129908
   
Soort boek
Hardcover


Tekst & Commentaar Milieurecht bevat artikelsgewijze toelichting op de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Activiteitenbesluit, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder.<br />De ontwikkelingen in de milieuwetgeving op weg naar een Omgevingswet in 2018 staan niet stil. Zo is er nu commentaar bij de nieuwe titel 9.7 Wm (Hernieuwbare energie vervoer) en op de regeling programmatische aanpak stikstof in de Natuurbeschermingswet 1998, terwijl titel 16.3 in hoofdstuk 6 inzake handel in NOx-emissierechten is vervallen. <br />Vanzelfsprekend is opnieuw veel nieuwe jurisprudentie verwerkt. De tekst van ieder wetsartikel wordt op de voet gevolgd door zoveel commentaar als nodig is om de betekenis van het besproken artikel in al zijn onderdelen te doorgronden. <br />Tekst & Commentaar Milieurecht is bestemd voor iedereen die in studie of praktijk te maken heeft met bestuursrecht, in het bijzonder milieurecht. Achterin de editie is een uitvoerig trefwoordenregister opgenomen. De wettekst is afgesloten per 1 september 2015 en het commentaar is gebaseerd op de stand van de regelgeving per genoemde datum.
Prijs
€ 274,95
Bekijk boek