> > > > > tekst-commentaar-ondernemingsrecht

Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht

Het boek Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht is 5 maal gevonden, 2 maal nieuw en 3 maal tweedehands. "Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht" is nieuw te koop vanaf € 174,90 bij Bol.com. "Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht" is tweedehands te koop vanaf € 33,00 bij Bol.com.

Nieuw (2) vanaf € 174,90 bij Bol.com Toon 2 nieuwe boeken
Tweedehands (3) vanaf € 33,00 bij Bol.com Toon 3 tweedehands boeken
Bent u de schrijver van dit boek of weet u iets over deze auteur?

Omero.nl is druk bezig om informatie over auteurs toe te voegen. Neem contact met ons op via support@omero.nl om een auteursprofiel aan te maken met een foto, biografie, website adres en sociale media links.
Nieuw
We hebben 2 nieuwe boeken gevonden
Tekst & Commentaar - Ondernemingsrecht

Type: Hardcover
ISBN: 9789013155884
Levertijd: 5

Aanbieder:
€ 174,90
Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht

Type: Hardcover
ISBN: 9789013166507

Aanbieder:
€ 325,01
Tweedehands
We hebben 3 tweedehands advertenties gevonden
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013134193
   
Soort boek
Hardcover


De achtste druk van Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht biedt u alle need-to-know-informatie voor uw dagelijkse ondernemingsrechtpraktijk. Zoals altijd toonaangevend met glashelder en compact commentaar per wetsartikel. Deze achtste druk van Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht bevat die regelingen die voor u als ondernemingsrechtjurist het meest relevant zijn. Onze auteurs, specialisten op dit terrein, hebben deze editie bijgewerkt tot en met 1 juli 2016. Nieuw: #De wijzigingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek door de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening; #De SER-Fusiegedragsregels 2015 (in plaats van zijn voorganger uit 2000); #De Wet op de ondernemingsraden (WOR) naar de stand van 1 oktober 2016, waarmee het instemmingsrecht van de OR is uitgebreid; #Een selectie uit de Wet op het financieel toezicht met o.a. de wijzigingen van 15 juli 2015 door de Wet implementatie Verordening en Richtlijn marktmisbruik. U vindt snel uw weg in Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht door de overzichtelijke indeling. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Administratie, Onrechtmatige daad, Personenvennootschappen, Europees vennootschapsrecht en Europese vennootschappen, Jaarrekeningenrecht, Controle rechtspersonen, Handelsregister, Rechtsvordering ondernemingsrecht, Internationaal privaatrecht, Medezeggenschap en ondernemingsraden, Corporate governance, Fusiegedragsregels, Openbaar bod, Europese regels effectenrecht (nieuw) en Europese regels vennootschap (nieuw).
Prijs
€ 33,00
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013121117
   
Soort boek
Hardcover


Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht bevat artikelsgewijs commentaar op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek inclusief enkele relevante artikelen van de Boeken 3 en 6; daarnaast ondernemingsrechtelijk commentaar op de relevante procesrechtelijke bepalingen, de EU Verordening Europese Vennootschap, de bijbehorende uitvoeringswet, de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen, de Wet toezicht financiële verslaggeving, Handelsregisterwet 2007 en Handelsregisterbesluit 2008, het relevante internationaal privaatrecht (corporaties en internationale goederenrechtelijk aspecten van aandelen), de Wet op de ondernemingsraden, de Wet op de Europese ondernemingsraden en op het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000.<br />Het deel is overzichtelijk ingedeeld in de onderwerpen Administratie, Onrechtmatige daad, Personenvennootschappen, Europees vennootschapsrecht en Europese vennootschappen, Jaarrekeningenrecht, Controle rechtspersonen, Handelsregister, Rechtsvordering ondernemingsrecht, Internationaal privaatrecht, Medezeggenschap en ondernemingsraden, Corporate governance, Fusiegedragsregels en Openbaar bod.<br />Deze editie is gebaseerd op de stand van de wetgeving per 1 juli 2014.<br />Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht is het toonaangevende boek op het gebied van ondernemingsrecht in Nederland. Nu verkrijgbaar in een handzaam formaat.<br />
Prijs
€ 169,10
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013147254
   
Soort boek
Hardcover


De 9e druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Ondernemingsrecht biedt u alle need- to-know-informatie voor uw dagelijkse ondernemingsrechtpraktijk. Zoals altijd toonaangevend met glashelder en compact commentaar per wetsartikel. Deze 9e druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Ondernemingsrecht bevat regelingen die voor u als ondernemingsrechtjurist het meest relevant zijn. Onze auteurs, specialisten op dit terrein, hebben deze editie voorzien van 1250 commentaren, bijgewerkt tot en met 1 juli 2018. Enkele in het oog springende wijzigingen: - Per 1 juli 2017 is lid 7 van artikel 2:135 BW van rechtswege vervallen (afdracht waardevermeerdering aandelen, certificaten of optierechten in geval van een #corporate event#). De geldingsduur van deze regeling zal niet worden verlengd. - Per 13 april 2017 zijn de bepalingen zoals opgenomen in de artikelen 2:166 en 2:276 BW met betrekking tot een evenwichtige m/v-verdeling in de besturen en raden van commissarissen van grote N.V.#s en B.V.#s opnieuw in werking getreden U vindt snel uw weg in Tekst <(>&<)> Commentaar Ondernemingsrecht door de overzichtelijke indeling. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Administratie, Onrechtmatige daad, Personenvennootschappen, Europees vennootschapsrecht en Europese vennootschappen, Jaarrekeningenrecht, Handelsregister, Rechtsvordering ondernemingsrecht, Internationaal privaatrecht, Medezeggenschap en ondernemingsraden, Corporate governance, Fusiegedragsregels, Openbaar bod, Effectenverkeer, Europese regels vennootschap.
Prijs
€ 179,99
Bekijk boek