> > > > > tekst-commentaar-personen-en-familierecht

Tekst & Commentaar Personen- En Familierecht

Het boek Tekst & Commentaar Personen- En Familierecht is 6 maal gevonden, 1 maal nieuw en 5 maal tweedehands. "Tekst & Commentaar Personen- En Familierecht" is nieuw te koop vanaf € 382,00 bij Bol.com. "Tekst & Commentaar Personen- En Familierecht" is tweedehands te koop vanaf € 44,50 bij Bol.com.

Nieuw (1) vanaf € 382,00 bij Bol.com Toon 1 nieuw boek
Tweedehands (5) vanaf € 44,50 bij Bol.com Toon 5 tweedehands boeken
Bent u de schrijver van dit boek of weet u iets over deze auteur?

Omero.nl is druk bezig om informatie over auteurs toe te voegen. Neem contact met ons op via support@omero.nl om een auteursprofiel aan te maken met een foto, biografie, website adres en sociale media links.
Nieuw
We hebben 1 nieuw boek gevonden
Tekst & Commentaar Personen- En Familierecht

Type: Hardcover
ISBN: 9789013166651

Aanbieder:
€ 382,00
Tweedehands
We hebben 5 tweedehands advertenties gevonden
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013147094
   
Soort boek
Hardcover


De 10e druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Personen- en familierecht biedt u in ruim 2100 korte en glasheldere commentaren snel inzicht in de belangrijkste en meest recente wet- en regelgeving op dit terrein. Tekst <(>&<)> Commentaar Personen- en familierecht is al 20 jaar het dagelijks gereedschap voor de personen- en familierechtspecialist. In deze 10e, volledig vernieuwde druk vindt u de belangrijkste en meest recente wet- en regelgeving op dit terrein. Met ruim 2100 korte en glasheldere commentaren biedt Tekst <(>&<)> Commentaar Personen- en familierecht u snel hulp bij de betekenis en interpretatie van de bepalingen. De auteurs, topjuristen uit de praktijk, hebben het commentaar aangepast of nieuw geschreven naar de situatie van 1 augustus 2018. Daarbij zijn o.a. verwerkt: # Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (Stb. 2017, 177) # Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding (Stb. 2017, 245) Daarnaast zijn in deze 10e druk opgenomen: # De nieuwe wetten Verplichte geestelijke gezondheidszorg en Zorg en dwang (ter vervanging van de huidige Wet Bopz), zoals die naar verwachting in werking zullen treden op 1 januari 2020 # Wet forensische zorg, die naar verwachting op 1 januari 2019 in werking zal treden # Verordening huwelijksvermogensstelsels (Vo. (EU) 2016/1103) # Verordening geregistreerde partnerschappen (Vo. (EU) 2016/1104) # Handvest van de grondrechten van de Europese Unie Met de 10e druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Personen- en familierecht bent u compleet en helemaal up-to-date!
Prijs
€ 44,50
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013117080
   
Soort boek
Hardcover


Tekst & Commentaar Personen- en familierecht<br />In deze uitgave is behalve de belangrijkste rechtspraak veel ingrijpende nieuwe wet- en regelgeving van commentaar voorzien. In Boek 1 BW betreft dat onder meer nieuwe wetgeving gericht op transgenders. Daarnaast zijn de nieuwe Jeugdwet en Titel 7 uit Boek 3 over de 'Gemeenschap' met commentaar opgenomen.<br />Ook wordt in deze uitgave ruime aandacht besteed aan internationaal privaatrechtelijke regelingen. Zo komt een aantal Algemene Bepalingen van IPR uitvoerig aan de orde, maar bijvoorbeeld ook het Haagse Volwassenbeschermingsverdrag. Door de omvang van deze uitgave is de inhoud verdeeld over twee boeken - die u een volledig en actueel overzicht van alle relevante wetten en regels geven. <br />
Prijs
€ 55,00
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013096460
   
Soort boek
Hardcover
Prijs
€ 75,00
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013155822
   
Soort boek
Hardcover


De 11e druk van dit Tekst <(>&<)> Commentaar-deel biedt de praktijkjurist een diepgaand en overzichtelijk commentaar, op Boek 1 BW Personen- en familierecht, op ruime schaal aangevuld met aanverwante wet- en regelgeving. Voorts wordt een aantal IPR-onderwerpen op het terrein van het personen- en familierecht behandeld. De wetteksten en commentaren zijn bijgewerkt tot en met 1 augustus 2020. Tekst <(>&<)> Commentaar Personen- en familierecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. Dit Tekst <(>&<)> Commentaar-deel stelt specialisten op het terrein van personen- en familierecht in staat snel tot de kern van een actuele bepaling te komen. De titel bevat Boek 1 BW Personen- en familierecht, op ruime schaal aangevuld met aanverwante wet- en regelgeving en waar nodig voorzien van commentaar. De uitgave gaat bovendien niet voorbij aan het toenemende internationale karakter van het Personen- en familierecht. Zo wordt in dit thematische deel volop stilgestaan bij belangrijke internationaal privaatrechtelijke regelingen op het terrein van het personen- en familierecht. Deze IPR-regelingen, die voor de praktijkjurist steeds belangrijker worden, zijn op diverse punten geactualiseerd. Deze 11e druk is, naast de laatste jurisprudentie, bijgewerkt met nieuwe wetgeving en commentaren naar de stand van 1 augustus 2020. Een greep uit de wijzigingen: Wijzigingen in Boek 1 BW door de Wet herziening partneralimentatie, inzake de duur van de partneralimentatie. Nieuw: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg met commentaar (ter vervanging van de Wet Bopz). Nieuw: Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten met commentaar (ter vervanging van de Wet Bopz). Nieuw: Paspoortwet met commentaar op wetsbepalingen van familierechtelijke aard Diverse wijzigingen in de Jeugdwet. Wijzingen in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst zijn van commentaar voorzien. Kortom: met de elfde druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Personen- en familierecht bent u als specialist in dit rechtsgebied weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken.
Prijs
€ 203,80
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013134544
   
Soort boek
Hardcover


De 9e druk van Tekst & Commentaar Personen- en familierecht biedt u in ruim 2000 korte en glasheldere commentaren snel inzicht in de belangrijkste en meest recente wet- en regelgeving op dit terrein. Tekst & Commentaar Personen- en familierecht is sinds jaar en dag het dagelijks gereedschap voor de personen- en familierechtspecialist. In deze negende, volledig vernieuwde druk vindt u de belangrijkste en meest recente wet- en regelgeving op dit terrein. In ruim 2000 korte en glasheldere commentaren geeft Tekst & Commentaar Personen- en familierecht u snel antwoord op alle vragen. De auteurs, topjuristen uit de praktijk, hebben het commentaar aangepast of nieuw geschreven naar de situatie van 1 juli 2016. Zij hebben onder meer: #het gewijzigde Boek 1 BW opgenomen (elektronische dienstverlening burgerlijke stand en de wet tegengaan huwelijksdwang) #de wijzigingen op de nieuwe Jeugdwet, die de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten regelt en die op 1 januari 2015 in de plaats is gekomen van de Wet op de Jeugdzorg, van commentaar voorzien #ruime aandacht besteed aan internationaal privaatrechtelijke regelingen op het terrein van het personen- en familierecht, die voor de praktijkjurist steeds belangrijker worden.
Prijs
€ 268,90
Bekijk boek