> > > > > tekst-commentaar-ruimtelijk-bestuursrecht

Tekst & Commentaar Ruimtelijk Bestuursrecht

Het boek Tekst & Commentaar Ruimtelijk Bestuursrecht is 6 maal gevonden, 1 maal nieuw en 5 maal tweedehands. "Tekst & Commentaar Ruimtelijk Bestuursrecht" is nieuw te koop vanaf € 234,00 bij Bol.com. "Tekst & Commentaar Ruimtelijk Bestuursrecht" is tweedehands te koop vanaf € 20,65 bij Bol.com.

Nieuw (1) vanaf € 234,00 bij Bol.com Toon 1 nieuw boek
Tweedehands (5) vanaf € 20,65 bij Bol.com Toon 5 tweedehands boeken
Bent u de schrijver van dit boek of weet u iets over deze auteur?

Omero.nl is druk bezig om informatie over auteurs toe te voegen. Neem contact met ons op via support@omero.nl om een auteursprofiel aan te maken met een foto, biografie, website adres en sociale media links.
Nieuw
We hebben 1 nieuw boek gevonden
Tekst & Commentaar - Ruimtelijk Bestuursrecht

Type: Hardcover
ISBN: 9789013161236
Levertijd: 5

Aanbieder:
€ 234,00
Tweedehands
We hebben 5 tweedehands advertenties gevonden
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013150070
   
Soort boek
Hardcover


In deze 10e druk vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht. De belangrijkste wet- en regelgeving voorzien van korte, heldere commentaren voor een snel begrip. Zowel wetgeving als commentaar is opgenomen naar de stand van 1 januari 2019. Deze 10e druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht bevat wederom alle voor dit rechtsgebied relevante wetgeving voorzien van korte, heldere commentaren. Uiteraard zijn alle wetswijzingen sinds de vorige druk uit 2016 verwerkt en is het commentaar, waaronder de belangrijkste jurisprudentie, bijgewerkt naar de stand van 1 januari 2019. De auteurs, topjuristen uit de praktijk, behandelen de: Wet ruimtelijke ordening Besluit ruimtelijke ordening Tracéwet Woningwet Wet voorkeursrecht gemeenten Daarnaast vindt u relevante bepalingen uit o.a. de Erfgoedwet, Onteigeningswet en Crisis- en herstelwet.
Prijs
€ 20,65
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013121148
   
Soort boek
Hardcover


Het ruimtelijk bestuursrecht maakt deel uit van het omgevingsrecht, waarin onder andere het milieurecht en het natuurbeschermingsrecht zijn begrepen. Een integrale Omgevingswet is in voorbereiding; medio 2014 is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Incidenteel wordt er in deze uitgave alvast naar verwezen.<br />In Tekst & Commentaar: Ruimtelijk Bestuursrecht zijn de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen en becommentarieerd. Daarnaast is uiteraard ook alle andere relevante wet- en regelgeving met commentaar opgenomen. De wetgeving en het commentaar is opgenomen naar de stand van 1 oktober 2014.<br />
Prijs
€ 29,90
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013026054
   
Soort boek
Paperback


Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht bevat een artikelsgewijs commentaar waarbij elk wetsartikel op de voet wordt gevolgd door juist zoveel commentaar als nodig is om de betekenis van het artikel in al zijn onderdelen te doorgronden. In deze uitgave zijn opgenomen: de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 1985, de Tracéwet, de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, de Wet stedelijke vernieuwing, de Monumentenwet, de Woningwet, Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning, de Onteigeningswet (uittreksel) en de Wet voorkeursrecht gemeenten. In deze 4e druk zijn o.a. nieuwe jurisprudentie en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure AWB verwerkt en er wordt aandacht besteed aan komende wetgeving waar dat van belang is. De tekst van de uitgave is afgesloten per 1 september 2005.<br /><br />De tekst van de uitgave is afgesloten per 1 september 2005.
Prijs
€ 32,95
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013073072
   
Soort boek
Hardcover


In de zesde druk van Tekst & Commentaar Ruimtelijke bestuursrecht onder meer aandacht voor nieuwe jurisprudentie, de Crisis- en herstelwet, de Waterwet en de doorwerking van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast is in deze uitgave het bestaande commentaar op Wet op de ruimtelijke ordening, Woningwet, Tracéwet, Wet stedelijke vernieuwing, de Monumentenwet 1988, Woningwet, Onteigeningswet (uittreksel) en Wet voorkeursrecht gemeenten geactualiseerd. De tekst van de uitgave is afgesloten per 1 juli 2010.
Prijs
€ 39,95
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013134216
   
Soort boek
Hardcover


Bent u als jurist in de praktijk belast met zaken op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht? Met de negende druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht bent u compleet en helemaal up-to-date! Met de herziene Tekst <(>&<)> Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht ontvangt u niet alleen de belangrijkste wet- en regelgeving op dit terrein, maar uiteraard ook de alom geroemde heldere en compacte commentaren op maar liefst 650 artikelen. Waar dit van belang is wordt alvast melding gemaakt van veranderingen als gevolg van de komende Omgevingswet. De auteurs, topjuristen uit de praktijk, behandelen de: · Wet ruimtelijke ordening · Besluit ruimtelijke ordening · Tracéwet · Woningwet · Wet voorkeursrecht gemeenten Daarnaast vindt u relevante bepalingen uit o.a. de Erfgoedwet, Onteigeningswet en Crisis- en herstelwet. Het commentaar is geschreven naar de situatie van 1 september 2016. Van recente jurisprudentie is waar nodig melding gemaakt. De auteurs gaan onder meer in op de nieuwe Erfgoedwet, die diverse veranderingen en nieuwe bepalingen met lokale gevolgen bevat en de Woningwet, die sinds de herziening in 2015 meer dan voorheen gericht is op volkshuisvesting.
Prijs
€ 94,45
Bekijk boek