> > > > > tekst-commentaar-strafrecht

Tekst & Commentaar Strafrecht

Het boek Tekst & Commentaar Strafrecht is 7 maal gevonden, 2 maal nieuw en 5 maal tweedehands. "Tekst & Commentaar Strafrecht" is nieuw te koop vanaf € 297,95 bij Bol.com. "Tekst & Commentaar Strafrecht" is tweedehands te koop vanaf € 38,75 bij Bol.com.

Nieuw (2) vanaf € 297,95 bij Bol.com Toon 2 nieuwe boeken
Tweedehands (5) vanaf € 38,75 bij Bol.com Toon 5 tweedehands boeken
Bent u de schrijver van dit boek of weet u iets over deze auteur?

Omero.nl is druk bezig om informatie over auteurs toe te voegen. Neem contact met ons op via support@omero.nl om een auteursprofiel aan te maken met een foto, biografie, website adres en sociale media links.
Nieuw
We hebben 2 nieuwe boeken gevonden
Tekst & Commentaar - Strafrecht

Type: Hardcover
ISBN: 9789013155808
Levertijd: 5

Aanbieder:
€ 297,95
Tekst & Commentaar Strafrecht

Type: Hardcover
ISBN: 9789013166521

Aanbieder:
€ 312,00
Tweedehands
We hebben 5 tweedehands advertenties gevonden
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013120349
   
Soort boek
Hardcover


Tekst & Commentaar Strafrecht bevat de tekst van het Wetboek van Strafrecht in de stand van 1 juli 2014. Ieder artikel is voorzien van commentaar. Per delict heeft dat commentaar een vaste - snel herkenbare - opbouw. <br />Tekst & Commentaar Strafrecht bevat tevens met commentaar de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging TBS-gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en bijzondere wetten als de Opiumwet, de WVW 1994, de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften en de Euthanasiewet. Daarnaast zijn verwijzingen (online hyperlinks) opgenomen naar voor de praktijk belangrijke richtlijnen en aanwijzingen m.b.t. vervolging en strafbeschikking/transactie.<br />De wetteksten zijn op de belangrijkste onderdelen voorzien van commentaar ten behoeve van de praktijk.<br />
Prijs
€ 38,75
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789026829864
   
Soort boek
Hardcover


Tekst & Commentaar Strafrecht bevat de tekst van het Wetboek van Strafrecht in de stand van 1 oktober 1996. ieder artikel is voorzien van commentaar. Per delict heeft dat commentaar een vaste -snel herkenbare - opbouw. Dit boek bevat de Beginselenwet Gevangeniswezen, de nieuwe Penitentiaire Beginselenwet, de nieuwe Beginselenwet Verpleging TBS en diverse bijzondere wetten, waaronder de Opiumwet, de WED, de WVW 1994 en de WWM. Daarenboven zijn divere voor de praktijk belangrijke richtlijnen m.b.t. vervolging en transactie opgenomen. De wetteksten zijn op de belangrijkste onderdelen voorzien van commentaar ten behoeve van de praktijk. De tekst van iedere bepaling wordt op de voet gevolgd door juist zoveel commentaar als nodig om de betekenis in al haar facetten te doorgronden. De bewerkers hebben daarbij geput uit wetsgeschiedenis, literatuur, (voor)ontwerpen van wet en rechtspraak.
Prijs
€ 54,70
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013050035
   
Soort boek
Hardcover


Tekst & Commentaar Strafrecht bevat de tekst van het Wetboek van Strafrecht. Ieder artikel is voorzien van commentaar. Per delict heeft dat een vaste -snel herkenbare- opbouw. In de uitgave ook de Penitentiaire Beginselenwet, de Beginselenwet Verpleging TBS-gestelden en diverse bijzondere wetten, zoals Opiumwet, WED, WVW 1994, Wet Wapens en Munitie en Euthanasiewet. Deze wetteksten zijn op de belangrijkste onderdelen voorzien van commentaar ten behoeve van de praktijk. Het boek onderscheidt zich van andere uitgaven door de combinatie van artikelsgewijze bespreking en beknopte, door de opbouw en opmaak gemakkelijk toegankelijke tekst. Doctrine en rechtspraak worden in samenhang met de wettekst gepresenteerd. Bij vaste rechtspraak worden relevante uitspraken vermeld. De wettekst is bijwerkt tot 1 september 2008.
Prijs
€ 64,25
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013134292
   
Soort boek
Hardcover


Alle belangrijke en recente wijzigingen in het strafrecht vindt u in de volledig vernieuwde 11e druk van Tekst & Commentaar Strafrecht. Met bijna 1500 korte en glasheldere commentaren voor een snel inzicht in de wetgeving. Met Tekst & Commentaar Strafrecht verzekert u zich van de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving op dit terrein. U doorgrondt deze wet- en regelgeving eenvoudig door de duidelijke en compacte commentaren. In deze elfde druk vindt u commentaar op zo#n 1400 artikelen en ongeveer 80 andere relevante commentaren. De auteurs, vooraanstaande specialisten op het gebied van het strafrecht, hebben de uitgave bijgewerkt tot en met 1 juli 2016. Belangrijke aanpassingen zijn: #de ingrijpende wijzigingen rondom de benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (Titel XXVI van Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht) #de wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast (aanpassing artikel 38v) #de wet tot implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8) Deze elfde druk van Tekst & Commentaar Strafrecht is onmisbaar voor u als strafrechtjurist.
Prijs
€ 81,95
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013147056
   
Soort boek
Hardcover


Met Tekst <(>&<)> Commentaar Strafrecht 12e druk verzekert u zich van de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving op dit terrein. Met bijna 1400 korte en glasheldere commentaren is deze uitgave een musthave voor elke strafrecht jurist! Deze druk is bijgewerkt tot en met 1 juli 2018. En bevat bovendien relevante aanhangige wetsvoorstellen besproken via een aantekening #Komend recht#, zoals de wijzigingen die voortvloeien uit de nog in werking te treden Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 2017, 82). Daarnaast is uiteraard belangrijke gewezen jurisprudentie verwerkt. Een greep uit de verwerkte wetswijzingen: · Wet in verband met aanvulling bepalingen verdachte, raadsman, dwangmiddelen (Stb. 2016, 476) · Wet inzake langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking (Stb. 2015, 460) · Wet versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242) · Wet definitieve invoering begeleid rijden (Stb. 2017, 424) Kortom, met deze 12e druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Strafrecht bent u verzekerd van actuele, korte commentaren op de belangrijkste wet- en regelgeving!
Prijs
€ 187,80
Bekijk boek