> > > > > tekst-commentaar-wet-algemene-bepalingen-omgevingsrecht

Tekst & Commentaar - Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Het boek Tekst & Commentaar - Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht is 3 maal gevonden, 0 maal nieuw en 3 maal tweedehands. "Tekst & Commentaar - Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht" is tweedehands te koop vanaf € 26,95 bij Bol.com.

Tweedehands (3) vanaf € 26,95 bij Bol.com Toon 3 tweedehands boeken
Bent u de schrijver van dit boek of weet u iets over deze auteur?

Omero.nl is druk bezig om informatie over auteurs toe te voegen. Neem contact met ons op via support@omero.nl om een auteursprofiel aan te maken met een foto, biografie, website adres en sociale media links.

Andere auteurs

We hebben Tekst & Commentaar - Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht ook gevonden geschreven door andere auteurs:

Tekst & Commentaar - Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Tweedehands
We hebben 3 tweedehands advertenties gevonden
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013102123
   
Soort boek
Hardcover


Nieuwste deel in de T&C-serie met deskundig commentaar op het geheel nieuw ingerichte regelingenstelsel rondom de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in werking getreden per 1 oktober 2010. Met de introductie van de omgevingsvergunning en nieuwe procedures voor de voorbereiding van besluiten blijven ook bepalingen uit de naar de Wabo overgehevelde wetgeving bestaan. Naast de wet zelf maken het overgangsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de ministeriële regeling omgevingsrecht deel uit van de uitgave. Een uitgebreid register vergemakkelijkt de toegankelijkheid.<br />
Prijs
€ 26,95
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013130010
   
Soort boek
Hardcover


De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevat een regeling voor de omgevingsvergunning. Deze vergunning is vereist voor het uitvoeren van activiteiten van zeer uiteenlopende aard. Het gaat om activiteiten met een plaatsgebonden karakter die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving. Daarnaast bevat de Wabo een regeling voor de handhaving van een groot aantal regelingen op het brede terrein van het omgevingsrecht. De Wabo is ruim vier jaren in werking. Gedurende die tijd is de wet op onderdelen belangrijk gewijzigd. Die wijzigingen zijn in deze derde druk verwerkt. Met de uitvoering van de wet is in de (rechts)praktijk intussen de nodige ervaring opgedaan. In deze derde druk wordt daarom op veel plaatsen gewezen op jurisprudentie over besluiten op grond van de Wabo. Als regelingen in de Wabo afkomstig zijn uit daarvoor geldende wettelijke regelingen, is het commentaar mede gebaseerd op de (rechts)praktijk die op grond van die regelingen bestond. Daarbij wordt uiteraard ook gewezen op jurisprudentie op basis van de desbetreffende regelingen, voor zover deze jurisprudentie ook onder de Wabo van belang is gebleven. In deze uitgave is niet alleen de tekst van de Wabo zelf opgenomen, maar ook de bijbehorende uitvoeringsregelgeving: het Besluit omgevingsrecht en de ministeriële regeling omgevingsrecht. Bovendien zijn de overgangsrechtelijke bepalingen uit de Invoeringswet Wabo opgenomen. De tekst van deze uitgave is afgesloten op 1 april 2015.
Prijs
€ 36,49
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789013142549
   
Soort boek
Hardcover


De vierde druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht biedt u de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving op dit terrein. Met de korte commentaren bij ieder artikel heeft u in een paar regels direct toepasbare uitleg. Ideaal wanneer u bijvoorbeeld een advies schrijft, een processtuk opstelt of een zitting voorbereidt. Naast de Wabo zelf vindt u in dit Tekst <(>&<)> Commentaar-deel ook de bijbehorende uitvoeringsregelgeving: het Besluit omgevingsrecht en de ministeriële regeling omgevingsrecht. Bovendien zijn de overgangsrechtelijke bepalingen uit de Invoeringswet Wabo opgenomen. De auteurs, specialisten op het terrein van het omgevingsrecht, hebben de tekst ten opzichte van de vorige druk volledig vernieuwd naar de stand van 1 mei 2017. Veel wijzigingen hebben betrekking op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Vergunningverlening Toezicht en Handhaving. Daarnaast hebben de auteurs vooruitgekeken naar de nieuwe Omgevingswet die zoals u weet in 2019 in werking zal treden. Voor verschillende regelingen van de Wabo ziet u via een korte verwijzing in het commentaar of de betreffende regeling een plaats krijgt in de Omgevingswet en zo ja, op welke wijze.
Prijs
€ 80,20
Bekijk boek