> > > > > wikken-en-wegen

Wikken En Wegen

Het boek Wikken En Wegen is 3 maal gevonden, 0 maal nieuw en 3 maal tweedehands. "Wikken En Wegen" is tweedehands te koop vanaf € 9,75 bij Bol.com.

Tweedehands (3) vanaf € 9,75 bij Bol.com Toon 3 tweedehands boeken
Bent u de schrijver van dit boek of weet u iets over deze auteur?

Omero.nl is druk bezig om informatie over auteurs toe te voegen. Neem contact met ons op via support@omero.nl om een auteursprofiel aan te maken met een foto, biografie, website adres en sociale media links.

Andere auteurs

We hebben Wikken En Wegen ook gevonden geschreven door andere auteurs:

Wikken En Wegen

Tweedehands
We hebben 3 tweedehands advertenties gevonden
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789070395100
   
Soort boek
Paperback


Wikken en wegen is een boek van Abdij van Berne, Uitg.
Prijs
€ 9,75
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789055731312
   
Soort boek
Paperback


Deze inleiding in de ethiek wil duidelijkheid verschaffen ten aanzien van elementaire opvattingen over morele kwesties. Tevens wordt getracht de lezer tot een eigen stellingname in deze materie aan te zetten. Allereerst worden de, gebruikelijke termen en begrippen aan een nadere beschouwing onderworpen. Vervolgens wordt -vooral met behulp van ontwikkelings-psychologische bevindingen- nagelopen, boe bij bet individu mogelijkheden tot morele vermogens worden ontplooid en hoe deze in het menselijk samenleven worden beïnvloed en verder ontwikkeld. Bij dit alles is uiteraard de uitwisseling van ideeën van wezenlijk belang en daaraan wordt dan ook de nodige aandacht gegeven. Dit leidt er als vanzelfsprekend toe dat aspecten van politieke filosofie aan de orde worden gesteld. Tevens is getracht de rol van de taal nader te belichten. Immers, door middel van taal maakt men wensen kenbaar en met behulp van taal probeert men in een pluriforme maatschappij tot overeenstemming over bet gewenste te komen. Het gehanteerde taalgebruik is overwegend eenvoudig maar niet simplistisch. Derhalve is dit boek bruikbaar binnen onderwijssituatie -in welke vorm dan ook-, maar ook daar buiten.
Prijs
€ 13,90
Bekijk boek
Aanbieder
Bol.com
ISBN
9789071404085
   
Soort boek
Paperback


Wikken en wegen is een boek van Koning
Prijs
€ 29,50
Bekijk boek